Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch montujeme do všech našich domů, jako hlavní zdroj vytápění. Z hlediska pořizovacích a provozních nákladů se jedná o nejekonomičtější způsob, jak vytopit nízkoenergetický dům. Ostatní běžné způsoby vytápění jsou nákladnější až o několik desítek tisíc, které se ovšem nikdy nevrátí zpět. Hlavním důvodem je způsob funkce tepelného čerpadla, který je popsán níže. V krátkosti se dá říct, že u všech běžných způsobů vytápění je nutné teplo nejdřív vyrobit a potom jej transportovat do vytápěných prostor. Aby bylo možno vyrobit v plynovém kotli (95% účinnost) 1kWh tepelné energie je nutné dodat 0,095 m3 plynu, což je dle dodavatele plynu 2,35 – 2,80 Kč za 1kWh tepla je ovšem nutno připočítat i pořízení plynové přípojky, komína a rozdíl mezi pořizovací cenou. U elektrokotle je cena kolem 3,90 Kč za 1kWh tepla. Tepelné čerpadlo je pouze prostředník k transportu tepla zvenčí dovnitř a proto je jeho provoz 3-6x levnější než ostatní způsoby vytápění.

Provádíme kompletní montáž tepelných čerpadel včetně rozvodu VZT, jak do našich novostaveb, tak i jako kompletní dodávky na klíč pro stavebníky a stavební firmy. Dodáváme výhradně jednotky Toshiba, eventuelně na žádost investora Daikin.

Příklad nákladů na vytápění u tří běžných typů otopné soustavy:

Bungalov o užitné ploše 100m2 a měrné potřebě tepla na vytápění 50kWh/m2/rok (u TČ a EK je další nespornou výhodou využití nízkého tarifu NT celých 22h/den i na ostatní spotřebu elektřiny)

TČ 8 kW - 100 x 50 = 5000 kWh / 3,8 = 1 316 kWh (elektrické energie) x 2,3,- Kč (NT) = 3.027,- Kč/rok (měsíční paušál 358Kč za elektroměr je nutno poměrně rozložit do celé spotřeby elektřiny)

PKK 102% – 100x50=5000kWh 0,92(účinnost kotle) =5443kWh x 1,37,-Kč/kWh =7.446 Kč/rok (je nutno přičíst paušál za plynoměr RWE 139Kč/měsíc)=12x139Kč=1.668Kč/rok = 9.114,-Kč/rok

EK 95% - 100x50=5000kWh / 0,95 (účinnost kotle)=5263kWh x 2,3,-Kč(NT) = 12.105,-Kč/rok (měsíční paušál 358Kč za elektroměr je nutno poměrně rozložit do celé spotřeby elektřiny)

Pozn: TČ 8kW - tepelné čerpadlo vzduch-vzduch topný výkon 8kW, PKK 102% -plynový kotel kondenzační účinnost 102%, EK – elektrokotel účinnost 95%

Tepelné čerpadlo na klíč

Nabídka

Ceny jsou zpracovány pro domy typu bungalov a budou upraveny dle skutečně spotřebovaného matriálu. Ceny pro klasické nebo moderní domy na vyžádání dle projektu. V ceně není zahrnuta doprava z Uherského Hradiště.

Pro rodinný dům se ztrátou obálky od 1 kWh do 4 kWh cena na klíč 131 459,- Kč s DPH 15%
(Obsahuje: klimatizační jednotka Toshiba RAV 5,6 kW, Cu potrubí vč izolace, VZT "nohavice", talířové ventily vč zděře, ohebné hadice zvukově,tepelně izolované, montáž, spojovací materiál)

Pro rodinný dům se ztrátou obálky od 4 kWh do 7 kWh cena na klíč 155 320,- Kč s DPH 15%
(Obsahuje: klimatizační jednotka Toshiba RAV 8 kW, Cu potrubí vč izolace, VZT "nohavice", talířové ventily vč zděře, ohebné hadice zvukově,tepelně izolované, montáž, spojovací materiál)

Pro rodinný dům se ztrátou obálky od 7 kWh do 10 kWh cena na klíč 166 229,- Kč s DPH 15%
(Obsahuje: klimatizační jednotka Toshiba RAV 11,2 kW, Cu potrubí vč izolace, VZT "nohavice", talířové ventily vč zděře, ohebné hadice zvukově,tepelně izolované, montáž, spojovací materiál)

Pro rodinný dům se ztrátou obálky od 10 kWh do 13 kWh cena na klíč 177 189,- Kč s DPH 15%
(Obsahuje: klimatizační jednotka Toshiba RAV 14 kW, Cu potrubí vč izolace, VZT "nohavice", talířové ventily vč zděře, ohebné hadice zvukově,tepelně izolované, montáž, spojovací materiál)

Princip tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Původním účelem klimatizace bylo ochladit prostor, tj. odvézt teplo z prostoru do okolí. Až v 60. letech 20. století vědce napadlo, že celý princip chlazení místnosti je možné otočit a dokázali upravit zařízení tak, aby dokázalo topit. Zařízení pak odebírá teplo z okolí a naopak prostor místnosti ohřívá. Jedná se o stejný princip, jen je otočen směr předávání energie.

Tepelné čerpadlo – více než klimatizace!

Pokud zařízení umí nejen chladit, ale i takto topit, mluvíme o tepelném čerpadle.Název tepelné čerpadlo vystihuje, že zařízení "čerpá“ teplo, resp. energii z jednoho prostoru do druhého. Od čerpání se snadno dostaneme k termínu kompresoru, který zajišťuje transport a úpravu teplonosného média.

Výhody tepelného čerpadla

Principem klimatizace je pouze transport energie a tepla. Teplo pouze odebereme a předáme o kousek dál. Tento jednoduchý princip má velkou výhodu ve své nízké energetické náročnosti. Topení tepelným čerpadlem je zatím doposud nejekonomičtější způsob vytápění s nejnižšími provozními náklady. Teplo není třeba oproti klasickým zdrojům tepla neekonomicky vyrábět (hoření) ani přeměňovat (elektrické topení) a hradí se pouze náklady na jeho transport. Na transport 1 kW tepelné energie je potřeba cca 250W el. energie - koeficient účinnosti (COP) je v tomto případě 4. Dnešní moderní systémy však za určitých podmínek mohou dosáhnout COP až 6 a více.

Popis funkce tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou hlavních částí : výparníku, který je nejčastěji umístěn vedle domu na zahradě (velikosti běžného kontejneru ) a vnitřní jednotky obsahující tepelný výměník vzduch/vzduch.

Ve výparníku je za pomoci podchlazeného chladiva, cirkulujícího v uzavřeném registru z tenkých Cu trubiček, odnímána tepelná energie obsažená ve venkovním vzduchu. Mírně ohřáté chladivo je nasáváno kompresorem, stlačeno na vysoký tlak a tím pádem zahřáno na cca 70°C.

Horké páry chladiva jsou vedeny do kondenzátoru, kde se v tepelném výměníku setkají s vratným vzduchem topné soustavy (např. radiátory), dochází ke kondenzaci horkých par a předání tepelné energie cirkulujícímu vzduchu v soustavě.

Chladivo (nyní již v kapalném stavu) je následně přes redukční ventil (pod velkým tlakem) vstřikováno do výparníku, dochází k odparu, zchlazení a následnému postupnému odběru tepelné energie obsažené v prostoru, kde je výparník umístěn - tedy okolnímu vzduchu. Ten je skrze výparník proháněn výkonným ventilátorem.

Provozní omezení

MÝTUS - Tepelné čerpadlo pracuje, pokud je venkovní teplota vyšší než -15°C. Optimální venkovní teplota pro topení je od -5°C do +5°C. V našich zeměpisných podmínkách nelze tedy spoléhat na vytápění tepelným čerpadlem typu vzduch-vzduch celoročně, ale pokryje řádově 90% až 95% roku.
Pokud se instaluje do budovy s moderními izolačními vlastnostmi, je jeho využití v průběhu roku velmi výrazné - jak v létě pro chlazení, tak v přechodných obdobných a v zimně k velmi ekonomickému vytápění.

SKUTEČNOST – Tepelná čerpadla Toshiba pracují do teploty -20°C této teploty je v ČR dosaženo velmi zřídka a pouze v nočních hodinách a jen několik málo hodin. Většina domácností v nočních hodinách netopí a pokud ano tak jen občas nebo na nižší teplotu. Případný výpadek topení díky nízké teplotě je tedy zanedbatelný a téměř nepravděpodobný. (Když jsme tento problém konzultovali s technikem Toshiby řekl nám, že se za 13let praxe nepotkal s takovou situací, aby TČ vyplo kvůli nízké teplotě) Moderní nízkoenergetické domy nevyžadují celodenní topení a jsou schopné vydržet s akumulovaným teplem dlouhou dobu. (Díky výborné akumulaci naše typové domy stavíme z vápenopískových tvárnic KM Beta Sendwix. Akumulace tohoto zdiva je srovnatelná jen s monolitickou betonovou konstrukcí a tím zkrácení topné sezony až o 60dnů oproti porobetonovým tvárnicím jako je Ytong, Porfix). Případný krátkodobý výpadek je tedy díky akumulovanému teplu zanedbatelný a nemůže ho uživatel ani pocítit.

Chlazení v létě

Mnoho objektů je dnes vybaveno klasickým topným systémem (radiátory, ústřední topení, plynový nebo elektrický kotel, přímotopy). Vyvstává však otázka potřeby chlazení v létě. Bez velkých investičních nákladů je možno instalovat klasickou klimatizaci - teplené čerpadlo vzduch-vzduch, které umožňuje v létě chladit, v přechodném období přitápět. Je tak zaručen v létě komfort chlazení a po dobu přechodných období přitápění. Pokud instalujeme zařízení do všech místností, můžeme počítat i s efektem skoro celoročního velmi úsporného přitápění a ba dokonce i se zálohou topného systému.

Tepelná čerpadla vzduch-voda, země-voda

V posledních letech narůstá trend vytápění objektů tepelným čerpadlem získávající energii ze země nebo ze vzduchu a pracující do topného systému (radiátory, podlahové topení).

Zejména to platí pro typ tepelného čerpadla vzduch-voda, který má nižší investiční náklady než země-voda, případně voda-voda a díky moderním invertorovým technologiím a COP u tohoto typu vyrovnalo s druhými dvěma. Kromě vytápění objektu a přípravy TUV mohou některá tepelná čerpadla vzduch-voda v létě připravovat chladící vodu k použití např. do fan-coil jednotek.

Rychlý kontakt Rychlý kontakt

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem:

M: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com