Rekuperace vzduchu

Co je to rekuperace

V poslední době se množí zájem o rekuperace, rekuperační výměníky, rekuperační jednotky a řízené větrání s rekuperací. Tento zájem o rekuperace je daný hlavně tím, že nynější novostavby jsou dokonale vzduchotěsné, a aby byla zajištěna hygienická výměna vzduchu, je potřeba dodávat do těchto domů a bytů čerstvý vzduch.

Větrání otevřením oken je však velmi neekonomické, protože ohřátý vzduch se vyvětrá ven, a dovnitř do místnosti se sice dostane čerstvý vzduch, ale studený. Tímto dochází k velkým ztrátám energie, protože musíme ztracené teplo opět dostat pomocí topení zpět.

Princip rekuperace

Větrání pomocí rekuperace má tu výhodu, že z místností se odsává vzduch, který je potřeba vyměnit a jde přes rekuperační výměník ven z domu. Naopak dovnitř do domu jde čerstvý venkovní vzduch, který přebírá v rekuperačním výměníku tepelnou energii, a je dodáván předehřátý dovnitř. Teplo je tedy předáváno v rekuperačním výměníku, ale čerstvý a vydýchaný vzduch se spolu nemíchají – je to dáno konstrukcí rekuperačního výměníku.

Většinou rekuperační jednotky odsávají vydýchaný vzduch z kuchyní, koupelen, WC a přivádějí čerstvý vzduch do obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů. Tento způsob je sice nejběžnější, ale dá se použít také lokální rekuperace, která zajistí výměnu vzduchu pouze v jedné místnosti, takže pomocí jednoho otvoru ve stěně je odsáván znečištěný, ale i dodáván čerstvý vzduch.

V obou případech je rekuperační jednotky možné regulovat na základě více parametrů:

  • manuální regulace rekuperace (např. při rozsvícení světla dojde k zapnutí rekuperace)
  • časová regulace rekuperace
  • regulace rekuperace pomocí čidla CO2
  • regulace rekuperace na základě vlhkosti v místnosti

Provádíme kompletní montáž rekuperačních jednotek včetně rozvodu VZT a zemních výměníků tepla, jak do našich novostaveb, tak i jako kompletní dodávky na klíč pro stavebníky a stavební firmy. Výhradně dodáváme jednotky Atrea eventuelně Toshiba nebo Daikin.

Pokud uvažujete o pořízení rekuperace do svého domu, kontaktujte nás.

Funkce rekuperace

Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100%.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22°C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. -5°C až na 20°C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Rychlý kontakt Rychlý kontakt

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem:

M: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com