Ohřev teplé vody

Solární ohřev vody - přitápění - vytápění bazénu

Slunce je největším zdrojem energie na světě. Vzhledem k ostatním běžně využívaným zdrojům energie, jako jsou fosilní paliva, je zdrojem energie nevyčerpatelným. Navíc se jedná o čistý zdroj přírodní energie, který nevytváří žádné odpadní škodlivé látky a využití solární energie (např. pro ohřev vody, přitápění, atd.) je tak naprosto ekologické. Existují samozřejmě další ekologické zdroje energie mimo energii sluneční, my se však rozhodli specializovat se na energii solární a to z důvodů, které budou uvedeny dále. Slunce se tak jeví jako jedna z možných alternativ nevyčerpatelných zdrojů energie, který má dostatek kapacity, aby se stala zdrojem energie pro stále nové a nové zákazníky.

Solární ohřev vody (TUV) nebo solární vytápení je jednou z možností, jak využít energie dárce života na naší Zemi. Slunce má dost energie na to, aby dokázalo pokrýt veškerou současnou potřebu energie. Díky technologiím, které máme k dispozici, a které se stále vyvíjejí, můžeme už nyní velmi efektivně této energie využívat.

Jaké jsou tedy možnosti využití sluneční energie konkrétně pro vás?

U systému s celoročním provozem jsou tři základní možnosti využití sluneční energie.

  • ohřev vody (TUV – teplé užitkové vody)
  • přitápění
  • vytápění bazénu

Pokud jste se rozhodli pro využití energie slunce, jsme tu pro Vás. Přinášíme Vám nejlepší dostupnou technologií pro ohřev užitkové vody, vytápění domu a bazénu, solárními trubicovými a plošnými kolektory.

Solární ohřev vody

Pro ohřev vody a vytápění využíváme vysoce kvalitní produkty jako jsou trubicové a plošné kolektory, řídící jednotky, regulace,čerpadlové jednotky (Wilo nebo Grundfos),akumulační nádrže od známých německých výrobců Westech OHG a Wagner GmbH, společností s 30 letou tradicí za české ceny. Doufáme, že se právě pro Vás naše společnost Mega-Sunshine stane řešením k využití sluneční energie ve Vašem domě.

Vyměňte ještě dnes své dodavatele energie a ušetřete výdaje za energie jakou je plyn, elektřina a tuhé paliva.

Princip solárního ohřevu vody

Základním prvkem pro využití sluneční energie jsou solární panely nebo kolektory. Jejich úkolem je absorbovat sluneční záření a přeměnit na tepelnou energii. Tato tepelná energie je pomocí teplonosné kapaliny přenášena k místu využití. Správný odvod tepelné energie teplonosnou kapalinou od solárních kolektorů zajištuje čerpadlová skupina. Čerpadlová skupina obsahuje oběhové čerpadlo, regulaci s teplotními čidly pro správnou cirkulaci kapaliny a expanzní nádobu. Teplonosná kapalina cirkuluje mezi kolektory (nejčastěji umístěnými na střeše) a zpravidla mezi výměníkem (ten bývá umístěn uvnitř zásobníku vody), který předává teplo vodě uvnitř zásobníku. Zdali se jedná o teplou užitkovou vodu (TUV), a nebo o vodu v bazénu záleží již na účelu užívání vybraného systému.

Vyměnte ješte dnes své dodavatele energie a ušetřete výdaje za energie vytápění a ohřev vody.

Solární ohřev TUV a vytápění

Bezpečně a nezávisle do čisté budoucnosti se solárním přitápěním od Mega-Sunshine.

Zase Vám přerostly náklady za vytápění a elektrický proud přes hlavu? Už zase skončil roční doplatek výše, než jste si mysleli?

Ať už olej, plyn, elektrický proud nebo biomasa - jedno je jasné: ceny energií stoupají rok od roku a vy platíte celý život za svoji teplou vodu, za topení a spotřebovaný elektrický proud v závislosti na cenách surovin a na dodavatelích energií.

Můžeme konstatovat, že slunce svítí a hřeje stále, dodává nám energii neomezeně. Sluneční energie je pro nás zdarma, ekologicky čistá a bez cenových změn za suroviny běžně využívané při výrobě potřebných energií pro náš život.

Proč se vůbec rozhodnout pro využití solární energie?

  • solární energie pro váš dum vám zajistí energetickou nezávislost
  • zvyšování cen u fosilních paliv vás už nadále nemusí zajímat
  • solární technikou pro lepší budoucnost - neutrální klima, bez zplodin CO2!
  • slunce je největším zdrojem energie a je absolutně zdarma!
  • úspora nákladů za energii až 75% vaší roční spotřeby energie
  • solární zařízení jsou nenáročná na údržbu a mají životnost až 30 let
  • rychlá návratnost investice
Rychlý kontakt Rychlý kontakt

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem:

M: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com